Klasifikácia API

Táto norma rozlišuje motorové oleje podľa typu motora na zážihové (benzínové) označené písmenom „S“ (Service) a vznetové (naftové) označené písmenom „C“ (Commercial). Výkonový stupeň je vyjadrený pre daný typ motora ďalším písmenom (od „A“ vyššie). Čím je toto písmeno v abecede ďalej, tým kvalitnejší je olej. Spravidla platí, že ak je ako prvá uvedená špecifikácia „S“, je olej určený predovšetkým pre benzínové motory, ak „C“ , pre naftové motory.

Napriklad:

 • SJ/CF – olej prioritne pre benzínové motory, použiteľný aj pre naftové motory
 • CE/SG – olej prioritne pre naftové motory, použiteľný aj pre benzínové motory

Špecifikácia API odráža vývoj mazív na americkom kontinente, preto pri vyšších triedach nevyhovuje tak úplne podmienkam pre európske motory (americké a európske motory sú konštrukčne, objemovo a výkonovo odlišné, čo sa okrem iného prejavuje aj v odlišných nárokoch na obsah prísad tvoriacich pri spaľovaní popol).

V súčasnosti sa používajú nasledujúce výkonnostné triedy API:

  API pre benzínové motory

  • SE (od r. 1972) – oleje pre mimoriadne veľké namáhanie, spĺňajúce požiadavky výrobcov motorov vyrobených od roku 1971 do roku 1979
  • SF (od r. 1980) – oleje pre mimoriadne veľké zaťaženie motorov vyrobených medzi rokmi 1980 až 1989, oproti SE vylepšené protioterové vlastnosti, oxidačná stabilita a ochrana voči tvorbe usadenín
  • SG (od r. 1989) – oleje pre motory vyrobené po roku 1989, spĺňajúce najprísnejšie požiadavky na minimalizáciu opotrebovania a zníženie tvorby kalov
  • SH (od r. 1993) – vlastnosti ako SG, testované podľa najnáročnejšieho skúšobného protokolu CMA (Chemical Manufacturers Association)
  • SJ (od r. 1997) – oleje pre zážihové motory vyznačujúce sa doteraz najvyššou kvalitou, zohľadňujú najprísnejšie emisné limity a nároky na úsporu paliva
  • SL (od r. 2001) – použiteľné vo všetkých vozidlách vybavených americkými benzínovými motormi
  • SM (od r. 2004) – stabilné oleje pre súčasné motory s vynikajúcou odolnosťou proti oxidácii a ochrannou proti tvorbe úsad a opotrebeniu. Niektoré oleje (nízkoviskózne) umožňujú úsporu paliva, majú znížený obsah fosforu a síry a predlžujú životnosť PDF.

  API pre dieselové motory nákladných automobilov

  Táto špecifikácia pre dieselové motory nezahŕňa skúšky pre dieselové motory osobných automobilov a preto API C nemôže byť považované za oleje vhodné pre európske osobné automobily. Len oleje kategórie ACEA „B“ sú vhodné pre takýto druh automobilov.

  • CF (od r. 1994) – oleje pre motory s nepriamym vstrekovaním, a iné motory, vrátane tých, ktoré spaľujú palivo s obsahom síry nad 0,5 %. Vhodné pre motory strojov mimo dopravu
  • CF-2 – oleje pre dvojtaktné motory vyžadujúce účinnú kontrolu oteru a tvorby usadenín
  • CF-4 – oleje pre štvortaktné motory ťažkých nákladných áut pracujúce s najvyšším stupňom preplňovania v najnáročnejších podmienkach, hlavne pre ťažké ťahače v diaľničnej prevádzke (pre modely od r. 1990)
  • CG-4 (od r. 1994) – oleje pre štvortaktné vysokootáčkové motory áut pracujúce v najnáročnejších cestných i terénnych podmienkach
  • CH-4 (od r. 1998) – oleje pre štvortaktné motory pracujúce pri sťažených podmienkach a spaľujúce palivo s obsahom síry menej ako 0,5 %
  • CI-4 (od r. 2002) – ako CH-4, pre motory spĺňajúce emisné limity roku 2004, vhodné pre motory s recirkuláciou výfukových plynov (EGR)
  • CJ-4 (od r. 2006) – vynikajúca ochrana proti opotrebeniu a zahusteniu sadzami a vynikajúca čistota piestu, pre motory spaľujúce palivá pod 0,05 % síry a vyhovujúce emisným limitom z r. 2007 pri použití filtra pevných častíc (PDF)

Klasifikácia ACEA

Združenie CCMC bolo od roku 1991 nahradené Asociáciou európskych konštruktérov vozidiel – ACEA, ktorá koncom roka 1995 vydala vlastnú výkonnostnú klasifikáciu motorových olejov, ktorá sa aktualizuje každé 2 – 3 roky. V súčasnosti ACEA delí oleje na tieto kategórie:

  A / B – motorové oleje pre benzínové a naftové motory osobných a ľahkých dodávkových vozidiel
  C – oleje kompatibilné s katalyzátormi
  E – oleje pre dieselové motory ťažkých nákladných automobilov

Oleje pre benzínové a dieselové motory osobných automobilov

A1 / B1
Ľahko bežné oleje určené pre benzínové a naftové motory osobných automobilov a ľahké dodávkové automobily. Tieto oleje nemusia byť vhodné pre všetky typy motorov.
A3 / B3
Pre vysokovýkonné motory, pre predĺžené výmenné intervaly.
A3 / B4
Pre vysokovýkonné motory s priamym vstrekovaním.
A5 / B5
Nízko viskózne oleje pre predĺžené výmenné intervaly. Tieto oleje nemusia byť vhodné pre všetky typy motorov.

Oleje pre automobily so systémom dodatkovej úpravy výfukových plynov

C1
Strihovo stále motorové oleje pre vozidlá s DBF a TWC. Vhodné pre vysokovýkonné benzínové a naftové motory osobných a ľahkých dodávkových vozidiel. Low SARS oleje s HTHS viskozitou vyššou ako 2,9 mPa.s. Umožňujú predĺžiť životnosť DBF a TWC, prinášajú úsporu paliva. Tieto oleje nemusia byť vhodné pre všetky typy automobilov.
C1
Strihovo stále motorové oleje pre vozidlá s DBF a TWC. Vhodné pre vysokovýkonné benzínové a naftové motory osobných a ľahkých dodávkových vozidiel. Oleje prinášajú úsporu paliva. Tieto oleje nemusia byť vhodné pre všetky typy automobilov.
C1
Strihovo stále motorové oleje pre vozidlá s DBF a TWC. Vhodné pre vysokovýkonné benzínové a naftové motory osobných a ľahkých dodávkových vozidiel. Umožňujú predĺžiť životnosť DBF a TWC. Tieto oleje nemusia byť vhodné pre všetky typy automobilov.
C1
Strihovo stále motorové oleje pre vozidlá s DBF a TWC. Vhodné pre vysokovýkonné benzínové a naftové motory osobných a ľahkých dodávkových vozidiel. Low SARS oleje s HTHS viskozitou vyššou ako 3.5 mPa.s. Umožňujú predĺžiť životnosť DBF a TWC, prinášajú úsporu paliva. Tieto oleje nemusia byť vhodné pre všetky typy automobilov.

Oleje pre ťažké nákladné automobily

E2-96 (5.vydanie)
Oleje pre všeobecné použitie pre nepreplňované a preplňované dieselové motory ťažkých nákladných vozidiel so štandardnými výmennými intervalmi.
E4-07
Oleje pre vysoko zaťažené dieselové motory spĺňajúce emisné predpisy Euro I až IV, pracujúce za sťažených podmienok. Významné predĺženie výmenných intervalov. Oleje sú vhodné pre motory bez BDF a tiež pre motory s EGR a motory vybavené systémom SCR NOx.
E6-04 (2.vydanie)
Oleje pre vysoko zaťažené dieselové motory spĺňajúce emisné predpisy Euro I až IV, pracujúce za sťažených podmienok. Významné predĺženie výmenných intervalov. Oleje sú vhodné pre motory vybavené systémom EGR, DPF, alebo aj bez DPF a pre motory so systémom SCR NOx. Sú zvlášť odporúčané pre motory s DPF a sú konštruované pre palivá s nízkym obsahom síry (max. 50ppm).
E7-04 (2.vydanie)
Oleje pre vysoko zaťažené dieselové motory spĺňajúce emisné predpisy Euro I až IV, pracujúce za sťažených podmienok. Vhodné pre výmenných intervalov. Oleje sú vhodné pre motory bez DPF a iné motory so systémom EGR a SCR NOx.